PN-B004W.6

สร้อยข้อมือประจำราศีเมถุน (GEMINI) สร้อยข้อมือประดับ White CZ บนตัวเรือนเงินแท้สีไวท์โกลด์ ห้อยตุ้งติ้งรูปคนคู่ สร้อยข้อมือเสริมดวงสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิย. - 15 กค. ตัวเรือน: เงิน 925 ชุบเคลือบ: โรเดียม อัญมณีเป็นเม็ดๆ: เพชรพลอยสังเคราะห์ (CZ) น้ำหนักสินค้า: 5.55 กรัม

Price : 8,100 Baht                

  
 • R 5019

  18,600 Baht

  11,160 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • E 0090

  53,500 Baht

  32,100 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 5020

  18,000 Baht

  10,800 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 5021

  22,000 Baht

  13,200 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 5022

  18,000 Baht

  10,800 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 5023

  22,000 Baht

  13,200 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3628

  119,000 Baht

  71,400 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 •  

   

  Details     

 •  

   

  Details     

 •  

   

  Details     

 •  

   

  Details     

 •  

   

  Details     

 •  

   

  Details     

 • E

   

   

  Details     

 • E

   

   

  Details     

 •  

   

  Details     

 •  

   

  Details     

 • E

   

   

  Details     

 • E

   

   

  Details     

 • P 1243

  21,400 Baht

  12,840 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • B 0687

  235,600 Baht

  141,360 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2281

  88,000 Baht

  52,800 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 0176

  75,000 Baht

  45,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 0002

  53,500 Baht

  32,100 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 0050

  71,300 Baht

  42,780 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 0095

  79,500 Baht

  47,700 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 0187

  60,000 Baht

  36,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 1219

  60,000 Baht

  36,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 1490

  35,000 Baht

  21,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 1524

  27,500 Baht

  16,500 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 1877

  57,600 Baht

  34,560 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3695

  29,000 Baht

  17,400 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3685

  30,500 Baht

  18,300 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3374

  25,000 Baht

  15,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3687

  29,000 Baht

  17,400 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3714

  32,900 Baht

  19,740 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3693

  25,000 Baht

  15,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 0332

  25,000 Baht

  15,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3715

  30,000 Baht

  18,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4882

  48,800 Baht

  29,280 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2402

  55,500 Baht

  33,000 Baht

  Details     

  Sale
  41%
 • R 2438

  33,850 Baht

  20,310 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4422

  18,000 Baht

  10,800 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2701.1

  43,300 Baht

  25,980 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2178

  39,000 Baht

  23,400 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4322

  41,500 Baht

  24,900 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4138

  65,000 Baht

  39,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4135

  60,000 Baht

  36,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4258

  55,900 Baht

  35,940 Baht

  Details     

  Sale
  36%
 • R 4136

  65,000 Baht

  39,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4134

  65,000 Baht

  39,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • E 0522

  51,000 Baht

  30,600 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • E 1307

  21,500 Baht

  12,900 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 0197

  59,500 Baht

  35,700 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2292

  45,500 Baht

  27,300 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2308

  45,800 Baht

  27,480 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2438

  21,500 Baht

  12,900 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2439

  29,000 Baht

  17,400 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2486

  174,500 Baht

  104,700 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 1592

   

   

  Details     

 • R 2920

  45,000 Baht

  27,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2648

  187,500 Baht

  112,500 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2911

  35,220 Baht

  32,220 Baht

  Details     

  Sale
  9%
 • R 2967

  52,500 Baht

  31,500 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2970

  95,500 Baht

  57,300 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3281

  221,800 Baht

  133,080 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3278

  47,200 Baht

  28,320 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3294

  42,500 Baht

  25,500 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3329

  165,000 Baht

  99,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3711

  30,000 Baht

  18,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3755

  275,000 Baht

  165,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4020

  133,700 Baht

  80,220 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4309

  169,800 Baht

  101,880 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4166

  115,000 Baht

  69,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4221

  102,500 Baht

  61,500 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4260

  100,100 Baht

  60,050 Baht

  Details     

  Sale
  41%
 • R 4281

  99,500 Baht

  59,700 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4192

  41,900 Baht

  25,140 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4624

  53,100 Baht

  31,860 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4651

  19,900 Baht

  11,940 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4882

  48,800 Baht

  29,280 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • RI 0013

  55,500 Baht

  33,300 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • RI 0026

  76,500 Baht

  45,900 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • RI 0199

  93,200 Baht

  55,920 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • RI 0202

  113,200 Baht

  67,920 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • RI 0205

  186,500 Baht

  111,900 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 1421

  37,700 Baht

  22,620 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 4162

  76,000 Baht

  45,600 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2178

  39,000 Baht

  23,400 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2701

  39,500 Baht

  23,700 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2031

  50,500 Baht

  30,300 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2036

  54,500 Baht

  32,700 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 5787

  39,000 Baht

  15,000 Baht

  Details     

  Sale
  62%
 • N 5020 & P1462 (L)

  9,500 Baht

  4,750 Baht

  Details     

  Sale
  50%
 • R 2324

  72,800 Baht

  43,680 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2383

  85,500 Baht

  51,300 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2413

  32,500 Baht

  19,500 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 0176

  75,000 Baht

  45,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2438

  21,500 Baht

  12,900 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2966

  41,800 Baht

  25,080 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2878

  36,000 Baht

  21,600 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 3144

  209,900 Baht

  125,940 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2986

  184,500 Baht

  110,700 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • PN-B004G.5

  8,100 Baht

  5,670 Baht

  Details     

  Sale
  30%
 • PN-B004P.2

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PN-B004W.1

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PN-B004W.3

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PN-B004W.4

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PN-B004W.5

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PN-B004W.7

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PN-B004W.9

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PN-B004W.11

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PN-B004W.12

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PN-B007W

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PN-Z004B.10

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PZB004B.2

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PZB004P.3

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PZB004R.11

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PZB004W.10

   

  8,100 Baht

  Details     

 • PNB002B

   

  11,900 Baht

  Details     

 • PNB001B.1

   

  6,500 Baht

  Details     

 • PNB001G

   

  6,500 Baht

  Details     

 • PNB001P.2

   

  6,500 Baht

  Details     

 • PNB001R

   

  6,500 Baht

  Details     

 • PNB001W

   

  6,500 Baht

  Details     

 • PNB001Y.1

   

  6,500 Baht

  Details     

 • PNB002G

   

  11,900 Baht

  Details     

 • PNB002R

   

  11,900 Baht

  Details     

 • PNB002W

  11,900 Baht

  8,330 Baht

  Details     

  Sale
  30%
 • PNB003WB

  21,000 Baht

  14,700 Baht

  Details     

  Sale
  30%
 • PNB003WR

  21,000 Baht

  14,700 Baht

  Details     

  Sale
  30%
 • E-1647

  39,000 Baht

  27,300 Baht

  Details     

  Sale
  30%
 • E-1558

  90,600 Baht

  63,420 Baht

  Details     

  Sale
  30%
 • R-5099

  123,117 Baht

  73,870 Baht

  Details     

  Sale
  41%
 • R-3687

  23,500 Baht

  14,100 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R-5700

  113,000 Baht

  67,800 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R-4676

  89,000 Baht

  53,400 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R-4982

  98,000 Baht

  58,800 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R-5524

  146,900 Baht

  88,140 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R-4447

  130,000 Baht

  78,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R-5530

  75,800 Baht

  45,480 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R-4232

  144,100 Baht

  86,460 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R-5531

  65,600 Baht

  39,360 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R-4139

  69,500 Baht

  41,700 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R-4336

  72,000 Baht

  43,200 Baht

  Details     

  Sale
  40%
 • R 2664

  30,000 Baht

  18,000 Baht

  Details     

  Sale
  40%